Bosnian to Armenian Translation

Word count : 0
Translate
Clear
Word count : 0
Save as txt

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Bosnian to Armenian sentences

Click on sentence to copy
In BosnianIn Armenian
zdravo Բարեւ
Dobro jutro Բարի առավոտ
Kako si? Ինչպես ես?
Dobro sam. Ես լավ եմ.
Hvala ti Շնորհակալություն
Kako se zoveš? Անունդ ինչ է?
Drago mi je što smo se upoznali. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար.
Kako vam mogu pomoći? Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ?
Šta radiš? Ի՞նչ ես անում
Lijepa si. Դու գեղեցիկ ես.
Volim tvoju zemlju. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը:
Mislim da ima dobar ukus. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի:
Zao mi je. Ցավում եմ.
Kako misliš? Ինչ ի նկատի ունես?
Jesi li slobodan sutra? Վաղը ազատ ե՞ս:
Bilo je lijepo razgovarati s tobom. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր:
Puno vam hvala. Շատ շնորհակալություն.
Vidimo se sutra. Կտեսնվենք վաղը.
Ćao Bտեսություն
Laku noc Բարի գիշեր

How does this website translate Bosnian words into Armenian language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Armenian from Bosnian words perfectly. Just type or paste your Bosnian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Armenian in the right output box. E.g. "Kako si" meaning in Armenian is "Ինչպես ես".

Who can use this best online Bosnian to Armenian translator?

This online Bosnian translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Armenian) can commercially use it as an Bosnian to Armenian typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Bosnian sentences into Armenian words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Bosnian speaker.

According to Wikipedia, Bosnian is spoken by 2.5 million people as native language around the world. It has been recognized as an official language in different regions such as Bosnia, and Montenegro and as a minority language in Croatia, Kosovo, North Macedonia, and Serbia. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Bosnian and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Bosnian input and the desired output. It can directly convert the typed text into Bosnian script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Bosnian <-> Armenian dictionary to get the quick result of Bosnian word meaning in Armenian. It helps to practice Bosnian to Armenian translation with Bosnian keyboard. Therefore, this free Bosnian language to Armenian translation online tool will be beneficial for Bosnian-speaking people.

Following are notable features of free Bosnian to Armenian converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Armenian to Bosnian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Bosnian to Armenian text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Bosnian to Armenian with correct grammar?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Bosnian to Armenian sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Bosnian <-> Armenian translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Armenian.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Armenian with Bosnian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Bosnian to Armenian translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Bosnian to Armenian online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Bosnian words in Armenian can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.