Dutch to Armenian Translation

Word count : 0
Translate
Clear
Word count : 0
Save as txt

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Dutch to Armenian sentences

Click on sentence to copy
In DutchIn Armenian
Hallo Բարեւ
Goedemorgen Բարի առավոտ
Hoe is het met je? Ինչպես ես?
Het gaat prima met mij. Ես լավ եմ.
Bedankt Շնորհակալություն
Wat is je naam? Անունդ ինչ է?
Aangenaam. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար.
Hoe kan ik u helpen? Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ?
Wat doe je? Ի՞նչ ես անում
Jij bent mooi. Դու գեղեցիկ ես.
Ik hou van jouw land. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը:
Ik denk dat het goed smaakt. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի:
Het spijt me. Ցավում եմ.
Wat bedoelt u? Ինչ ի նկատի ունես?
Ben je morgen vrij? Վաղը ազատ ե՞ս:
Het was leuk om met je te praten. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր:
Heel erg bedankt. Շատ շնորհակալություն.
Tot morgen. Կտեսնվենք վաղը.
Doei Bտեսություն
Welterusten Բարի գիշեր

How does this website translate Dutch words into Armenian language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Armenian from Dutch words perfectly. Just type or paste your Dutch text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Armenian in the right output box. E.g. "Hoe gaat het met jou" meaning in Armenian is "Ինչպես ես".

Who can use this best online Dutch to Armenian translator?

This online Dutch translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Armenian) can commercially use it as an Dutch to Armenian typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Dutch sentences into Armenian words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Dutch speaker.

According to Wikipedia, Dutch is spoken by 25 million people as native language and 5 million as a secondary language around the world. It has been recognized as an official language in different regions such as Aruba, Belgium, Curaçao, Netherlands, Sint Maarten, and Suriname. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Dutch and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Dutch input and the desired output. It can directly convert the typed text into Dutch script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Dutch <-> Armenian dictionary to get the quick result of Dutch word meaning in Armenian. It helps to practice Dutch to Armenian translation with Dutch keyboard. Therefore, this free Dutch language to Armenian translation online tool will be beneficial for Dutch-speaking people.

Following are notable features of free Dutch to Armenian converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Armenian to Dutch translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Dutch to Armenian text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Dutch to Armenian with correct grammar?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Dutch to Armenian sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Dutch <-> Armenian translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Armenian.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Armenian with Dutch Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Dutch to Armenian translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Dutch to Armenian online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Dutch words in Armenian can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.