Tamil to Malayalam Translation

தமிழில் இருந்து மலையாளத்திற்கு மொழிபெயர்ப்பு

Word count : 0
Translate
Clear
Word count : 0
Save as txt

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Tamil to Malayalam sentences

Click on sentence to copy
In TamilIn Malayalam
வணக்கம் ഹലോ
காலை வணக்கம் സുപ്രഭാതം
எப்படி இருக்கிறீர்கள்? സുഖമാണോ?
நான் நன்றாக இருக்கிறேன். എനിക്ക് സുഖമാണ്.
நன்றி നന്ദി
உன் பெயர் என்ன? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര്?
உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி. നിന്നെ കാണാനായതിൽ സന്തോഷം.
நான் உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும்? എനിക്ക് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകും?
நீ என்ன செய்கிறாய்? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீர்கள். നിങ്ങൾ മനോഹരിയാണ്.
நான் உங்கள் நாட்டை நேசிக்கிறேன். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു.
இது நல்ல சுவை என்று நினைக்கிறேன். ഇത് നല്ല രുചിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
என்னை மன்னிக்கவும். എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ.
நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்? നിങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
நாளை நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறீர்களா? നിങ്ങൾ നാളെ സ്വതന്ത്രനാണോ?
உங்களுடன் அரட்டை அடிப்பது நன்றாக இருந்தது. നിങ്ങളുമായി ചാറ്റുചെയ്യുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു.
மிக்க நன்றி. വളരെയധികം നന്ദി.
நாளை சந்திப்போம். നാളെ നിന്നെ കാണാം.
வருகிறேன் ബൈ
இனிய இரவு ശുഭ രാത്രി

How does this website translate Tamil words into Malayalam language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Malayalam from Tamil words perfectly. Just type or paste your Tamil text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Malayalam in the right output box. E.g. "நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்" meaning in Malayalam is "എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു".

Who can use this best online Tamil to Malayalam translator?

This online Tamil translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Malayalam) can commercially use it as an Tamil to Malayalam typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Tamil sentences into Malayalam words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Tamil speaker.

According to Wikipedia, Tamil is spoken by 75 million people as native language around the world. It has been recognized as an official language in different regions such as India, Singapore, and Sri Lanka and as a minority language in Malaysia, and South Africa. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Tamil and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Tamil input and the desired output. It can directly convert the typed text into Tamil script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Tamil <-> Malayalam dictionary to get the quick result of Tamil word meaning in Malayalam. It helps to practice Tamil to Malayalam translation with Tamil keyboard. Therefore, this free Tamil language to Malayalam translation online tool will be beneficial for Tamil-speaking people.

Following are notable features of free Tamil to Malayalam converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Malayalam to Tamil translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Tamil to Malayalam text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Tamil to Malayalam with correct grammar?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Tamil to Malayalam sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Tamil <-> Malayalam translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Malayalam.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Malayalam with Tamil Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Tamil to Malayalam translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Tamil to Malayalam online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Tamil words in Malayalam can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.