Armenian to Greek Translation

Powered By Google Api

Armenian
Greek
Word count : 0
copy
Translate
Clear
Word count : 0
copy
Save as txt
Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.

How does this website translate from one language to another?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is a free online language translator. This API is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This Free Armenian to Greek translator can translate text, words, sentences, dialogue, phrases, or a paragraph from one language to another. It provides multiple features such as switch language, copy text, save text as a word document, forward text, etc. Additionally, a simple and clean user interface is made to make this platform user-friendly. As per the requirements, choose your input and output language in the user interface.

How to use this platform to translate online from Armenian to Greek?

This tool can be frequently used for translation while online chatting. For that, Select Armenian to Greek translation while chatting with someone who understands Greek. Thereafter, type or paste the text into the input area and hit the space bar key, or click on the translate button.

The translated text can be copied and can be saved as a word document or txt format. To perform this, copy and save buttons are provided. A switch button is also provided in the user interface to interchange the selected languages. Therefore, anybody can directly jump to Greek to Armenian converter in a single click.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Professionals such as content writer, website blogger, college students who are not comfortable to type in Greek, can also use as a Armenian to Greek typing software.

Importance of translation for a native language Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by 6.7 million people around the world. It is mainly spoken in Armenia. Usually, people are more comfortable to write in their native language. Therefore, translation becomes important for native language-speaking people who want to communicate their feeling to other people.

This website gives an option to choose a native input language and the desired output. It can directly convert the typed text into a native script and, at the same time, translates it into the Greek language. It can also be used as Armenian <-> Greek dictionary and to practice Armenian to Greek translation with Armenian keyboard. Therefore, this free online language translation tool will be beneficial for the weaker background people.

Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Greek as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation from Armenian into Greek can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.

Most common spoken Armenian to Greek sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Greek
Բարեւ γεια
Բարի առավոտ Καλημέρα
Ինչպես ես? Πώς είσαι;
Ես լավ եմ. Είμαι καλά.
Շնորհակալություն Ευχαριστώ
Անունդ ինչ է? Ποιο είναι το όνομά σου?
Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. Χαίρομαι που σε γνωρίζω.
Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? Πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
Ի՞նչ ես անում Τι κάνεις?
Դու գեղեցիկ ես. Είσαι όμορφος.
Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: Μ'αρέσει η χώρα σου.
Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: Νομίζω ότι έχει καλή γεύση.
Ցավում եմ. Λυπάμαι.
Ինչ ի նկատի ունես? Τι εννοείς?
Վաղը ազատ ե՞ս: Είσαι ελεύθερος ΑΥΡΙΟ?
Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: Ήταν ωραίο να συζητάς μαζί σου.
Շատ շնորհակալություն. Ευχαριστώ πολύ.
Կտեսնվենք վաղը. Τα λέμε αύριο.
Bտեսություն Αντίο
Բարի գիշեր Καληνυχτα

Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Greek?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best translation services for Armenian to Greek?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Greek translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Greek.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because Google uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Greek with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using this online translation website.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Other pairs you may also like