Armenian to Tamil Translation

Word count : 0
Translate
Clear
Word count : 0
Save as txt

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Armenian to Tamil sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Tamil
Բարեւ வணக்கம்
Բարի առավոտ காலை வணக்கம்
Ինչպես ես? எப்படி இருக்கிறீர்கள்?
Ես լավ եմ. நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.
Շնորհակալություն நன்றி
Անունդ ինչ է? உன் பெயர் என்ன?
Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி.
Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? நான் உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும்?
Ի՞նչ ես անում நீ என்ன செய்கிறாய்?
Դու գեղեցիկ ես. நீங்கள் அழகாக இருக்கிறீர்கள்.
Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: நான் உங்கள் நாட்டை நேசிக்கிறேன்.
Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: இது நல்ல சுவை என்று நினைக்கிறேன்.
Ցավում եմ. என்னை மன்னிக்கவும்.
Ինչ ի նկատի ունես? நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள்?
Վաղը ազատ ե՞ս: நாளை நீங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறீர்களா?
Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: உங்களுடன் அரட்டை அடிப்பது நன்றாக இருந்தது.
Շատ շնորհակալություն. மிக்க நன்றி.
Կտեսնվենք վաղը. நாளை சந்திப்போம்.
Bտեսություն வருகிறேன்
Բարի գիշեր இனிய இரவு

How does this website translate Armenian words into Tamil language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Tamil from Armenian words perfectly. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Tamil in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Tamil is "நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்".

Who can use this best online Armenian to Tamil translator?

This online Armenian translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Tamil) can commercially use it as an Armenian to Tamil typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Tamil words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by 12-15 million people as native language around the world. It has been recognized as an official language in different regions such as Armenia, and Artsakh and as a minority language in Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, and Ukraine. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Armenian and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Armenian input and the desired output. It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Armenian <-> Tamil dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Tamil. It helps to practice Armenian to Tamil translation with Armenian keyboard. Therefore, this free Armenian language to Tamil translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.

Following are notable features of free Armenian to Tamil converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Tamil to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Tamil text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Armenian to Tamil with correct grammar?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Tamil sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Tamil translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Tamil.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Tamil with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Armenian to Tamil translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Tamil online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Armenian words in Tamil can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.