Armenian to Kannada Translation

Word count : 0
Word count : 0
Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


20 Most common spoken Armenian to Kannada sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Kannada
1. Բարեւ ಹಲೋ
2. Բարի առավոտ ಶುಭೋದಯ
3. Ինչպես ես? ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?
4. Ես լավ եմ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
5. Շնորհակալություն ಧನ್ಯವಾದಗಳು
6. Անունդ ինչ է? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?
7. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.
8. Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?
9. Ի՞նչ ես անում ನೀವೇನು ಮಾಡುವಿರಿ?
10. Դու գեղեցիկ ես. ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ.
11. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ.
12. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: ಇದು ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
13. Ցավում եմ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು.
14. Ինչ ի նկատի ունես? ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು?
15. Վաղը ազատ ե՞ս: ನಾಳೆ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ?
16. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.
17. Շատ շնորհակալություն. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
18. Կտեսնվենք վաղը. ನಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.
19. Bտեսություն ಬೈ
20. Բարի գիշեր ಶುಭ ರಾತ್ರಿ

About Kannada language.

According to Wikipedia, Kannada is spoken by approximately 59 million (2011) people around the world. Among these, it is the native language of around 43.7 million people, and 15 million use it as their second language. Kannada is the native language of Karnataka (India) and is the official language of India. Note that among all native speakers, 40.6 million are alone from Karnataka state. At the same time, it is also used as the native as well as the second language in the neighboring states of Karnataka, such as Tamil Nadu, Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala, and Goa.


Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by approximately 5.4 million (2013–2020) people around the world. It is the native language of Armenia and is the official language of Armenia, Artsakh, and the Eurasian Economic Union. At the same time, it is a recognized minority language of Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, and Ukraine.


This platform gives freedom to those people who are more comfortable writing in Armenian and want to communicate in Kannada.


How does this website translate Armenian words into Kannada language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator.

This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.


This platform is very easy to use to translate into Kannada from Armenian words perfectly. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Kannada in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Kannada is "ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ".


Who can use this best online Armenian to Kannada translator?

This online Armenian translator can be used for both personal as well as commercial purposes.

It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Kannada) can commercially use it as an Armenian to Kannada typing online software.

It can also be used as Armenian <-> Kannada dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Kannada.

It helps to practice Armenian to Kannada translation with Armenian keyboard.

It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language.


As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Kannada words and to understand another user's queries. Therefore, this free Armenian language to Kannada translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.


The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Following are notable features of free Armenian to Kannada converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Kannada to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Kannada text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Armenian to Kannada with correct grammar

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Kannada sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Kannada translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Kannada.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Kannada with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Armenian to Kannada translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.


Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Kannada online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Armenian words in Kannada can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.