Armenian to Kazakh Translation

Word count : 0
Word count : 0
Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


20 Most common spoken Armenian to Kazakh sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Kazakh
1. Բարեւ Сәлеметсіз бе
2. Բարի առավոտ Қайырлы таң
3. Ինչպես ես? Қалайсың?
4. Ես լավ եմ. Мен жақсымын.
5. Շնորհակալություն Рақмет сізге
6. Անունդ ինչ է? Атың кім?
7. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. Сізбен танысқаныма қуаныштымын.
8. Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? Мен сізге қалай көмектесе аламын?
9. Ի՞նչ ես անում Сен не істейсің?
10. Դու գեղեցիկ ես. Сен әдемісің.
11. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: Мен сенің еліңді жақсы көремін.
12. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: Менің ойымша, оның дәмі жақсы.
13. Ցավում եմ. Кешіріңіз.
14. Ինչ ի նկատի ունես? Не айтқың келеді?
15. Վաղը ազատ ե՞ս: Ертең боссың ба?
16. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: Сізбен әңгімелесу өте жақсы болды.
17. Շատ շնորհակալություն. Көп рақмет.
18. Կտեսնվենք վաղը. Ертең кездесеміз.
19. Bտեսություն Қош бол!
20. Բարի գիշեր Қайырлы түн

About Kazakh language.

According to Wikipedia, Kazakh is spoken by approximately 13 million (2009) people around the world. Kazakh is the native language of Kazakhstan and is the official language of Kazakhstan, Russia, and China. At the same time, it is a recognized minority language in China, Mongolia, Russia, Kyrgyzstan, and Uzbekistan.


Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by approximately 5.4 million (2013–2020) people around the world. It is the native language of Armenia and is the official language of Armenia, Artsakh, and the Eurasian Economic Union. At the same time, it is a recognized minority language of Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, and Ukraine.


This platform gives freedom to those people who are more comfortable writing in Armenian and want to communicate in Kazakh.


How does this website translate Armenian words into Kazakh language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator.

This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.


This platform is very easy to use to translate into Kazakh from Armenian words perfectly. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Kazakh in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Kazakh is "Қалайсыз".


Who can use this best online Armenian to Kazakh translator?

This translator can be used for both personal as well as commercial purposes.

It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Kazakh) can commercially use it as an Armenian to Kazakh typing online software.

It can also be used as Armenian <-> Kazakh dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Kazakh.

It helps to practice online Armenian to Kazakh translation with Armenian keyboard.

It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language.


As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Kazakh words and to understand another user's queries. Therefore, this free Armenian language to Kazakh translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.


The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Following are notable features of free Armenian to Kazakh converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Kazakh to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian word, sentence, paragraph into Kazakh?

  1. Click on this link.
  2. Type or paste your word, sentence, a paragraph in the Armenian text area.
  3. Click on translate button.

Which is the best online tool to translate Armenian to Kazakh with correct grammar?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Kazakh sentences most accurately.

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Kazakh translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Kazakh.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Kazakh with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our freeArmenian to Kazakh translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.


Limitation of this tool

Google api can translate Armenian to Kazakh language online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page.

Sometimes online translation of Armenian words in Kazakh can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.