Armenian to Kurdish Translation

Word count : 0
Word count : 0
Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


20 Most common spoken Armenian to Kurdish sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Kurdish
1. Բարեւ slav
2. Բարի առավոտ Beyanî baş
3. Ինչպես ես? Tu çawa yî?
4. Ես լավ եմ. Ez baş im.
5. Շնորհակալություն Spas dikim
6. Անունդ ինչ է? Navê te çi ye?
7. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. Bi dîtina ve kêfxweşim.
8. Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? Carek dî?
9. Ի՞նչ ես անում Çikar dikin?
10. Դու գեղեցիկ ես. Heta asta ku.
11. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: Ez ji welatê te hez dikim.
12. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: Ez difikirim ku ew xweş çêdibe.
13. Ցավում եմ. Mixabin.
14. Ինչ ի նկատի ունես? Mebesta te çi ye?
15. Վաղը ազատ ե՞ս: Ma hûn sibê azad in?
16. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: Bi te re sohbet xweş bû.
17. Շատ շնորհակալություն. Gelek spas dikim.
18. Կտեսնվենք վաղը. Sibê em hev bibînin.
19. Bտեսություն Xatirê te
20. Բարի գիշեր Şev baş

About Kurdish language.

According to Wikipedia, Kurdish( Kurmanji ) is spoken by approximately 25 million (2022) people around the world. Kurdish is the native language of Turkey, Iraq, Iran, Syria, Armenia, and Azerbaijan and is the official language of Iraq and Rojava. At the same time, it is a recognized minority language in Armenia.


Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by approximately 5.4 million (2013–2020) people around the world. It is the native language of Armenia and is the official language of Armenia, Artsakh, and the Eurasian Economic Union. At the same time, it is a recognized minority language of Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, and Ukraine.


This platform gives freedom to those people who are more comfortable writing in Armenian and want to communicate in Kurdish.


How does this website translate Armenian words into Kurdish language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator.

This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.


This platform is very easy to use to translate into Kurdish from Armenian words perfectly. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Kurdish in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Kurdish is "Tu çawa yî".


Who can use this best online Armenian to Kurdish (Kurmanji) translator?

This online Armenian translator can be used for both personal as well as commercial purposes.

It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Kurdish) can commercially use it as an Armenian to Kurdish typing online software.

It can also be used as Armenian <-> Kurdish dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Kurdish.

It helps to practice Armenian to Kurdish translation with Armenian keyboard.

It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language.


As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Kurdish words and to understand another user's queries. Therefore, this free Armenian language to Kurdish translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.


The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Following are notable features of free Armenian to Kurdish converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Kurdish to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Kurdish text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Armenian to Kurdish with correct grammar

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Kurdish sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Kurdish translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Kurdish.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Kurdish with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Armenian to Kurdish translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.


Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Kurdish online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Armenian words in Kurdish can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.