Armenian to Lao Translation

Powered By Google Api

Armenian
Lao
Word count : 0
copy
Translate
Clear
Word count : 0
copy
Save as txt
Search in Google for quick result --> Translate Armenian to Lao TranslateKing

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


How does this website translate Armenian words into Lao language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Lao from Armenian words. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Lao in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Lao is "ສະ​ບາຍ​ດີ​ບໍ".

Who can use this free online Armenian to Lao translator?

This online Armenian translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Lao) can commercially use it as an Armenian to Lao typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Lao words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by 6.7 million people around the world. It is mainly spoken in Armenia. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Armenian and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Armenian input and the desired output. It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Armenian <-> Lao dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Lao. It helps to practice Armenian to Lao translation with Armenian keyboard. Therefore, this free Armenian language to Lao translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.

Most common spoken Armenian to Lao sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Lao
Բարեւ ສະບາຍດີ
Բարի առավոտ ສະ​ບາຍ​ດີ​ຕອນ​ເຊົ້າ
Ինչպես ես? ສະ​ບາຍ​ດີ​ບໍ?
Ես լավ եմ. ຂ້ອຍ​ສະ​ບາຍ​ດີ.
Շնորհակալություն ຂອບ​ໃຈ
Անունդ ինչ է? ເຈົ້າ​ຊື່​ຫຍັງ?
Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. ຍິນ​ດີ​ທີ່​ໄດ້​ຮູ້​ຈັກ​ເຈົ້າ.
Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? ຂ້ອຍສາມາດຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?
Ի՞նչ ես անում ເຈົ້າເຮັດຫຍັງ?
Դու գեղեցիկ ես. ເຈົ້າ​ງາມ.
Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: ຂ້ອຍຮັກປະເທດຂອງເຈົ້າ.
Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນມີລົດຊາດດີ.
Ցավում եմ. ຂ້ອຍ​ຂໍ​ໂທດ.
Ինչ ի նկատի ունես? ເຈົ້າ​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ?
Վաղը ազատ ե՞ս: ທ່ານມີອິດສະຫຼະໃນມື້ອື່ນບໍ?
Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: ມັນແມ່ນການສົນທະນາດີກັບທ່ານ.
Շատ շնորհակալություն. ຂອບໃຈຫຼາຍໆ.
Կտեսնվենք վաղը. ພົບກັນມື້ອື່ນ.
Bտեսություն ລາກ່ອນ
Բարի գիշեր ສະບາຍດີ

Following are notable features of free Armenian to Lao converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Lao to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Lao text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Armenian to Lao language?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Lao sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Lao translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Lao.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Lao with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Armenian to Lao translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Lao online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Armenian words in Lao can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.