Armenian to Malay Translation

Word count : 0
Word count : 0
Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


20 Most common spoken Armenian to Malay sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Malay
1. Բարեւ Helo
2. Բարի առավոտ Selamat Pagi
3. Ինչպես ես? Apa khabar?
4. Ես լավ եմ. Saya baik-baik saja.
5. Շնորհակալություն Terima kasih
6. Անունդ ինչ է? Siapa nama awak?
7. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. Senang berjumpa dengan anda.
8. Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? Bagaimana saya boleh tolong awak?
9. Ի՞նչ ես անում Apa yang awak buat?
10. Դու գեղեցիկ ես. Kamu cantik.
11. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: Saya sayang negara anda.
12. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: Saya rasa rasanya sedap.
13. Ցավում եմ. Saya minta maaf.
14. Ինչ ի նկատի ունես? Apa maksud awak?
15. Վաղը ազատ ե՞ս: Adakah anda lapang esok?
16. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: Senang berbual dengan anda.
17. Շատ շնորհակալություն. Terima kasih banyak - banyak.
18. Կտեսնվենք վաղը. Jumpa kamu esok.
19. Bտեսություն Selamat tinggal
20. Բարի գիշեր Selamat Malam

About Malay language.

According to Wikipedia, Malay is spoken by approximately 200–290 million (2009) people around the world. Among these, it is the native language of around 77 million (2007) people, and more than 200 million use it as their second language. Malay is the native language of Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, South Thailand, Christmas Island, and Cocos (Keeling) Islands and is the official language of Brunei, Indonesia (as Indonesian), Malaysia (as Malaysian), Singapore, and ASEAN. At the same time, it is a recognized minority language in Indonesia, East Timor, and Thailand. Note that Malay is also the national language of Malaysia. It has different names in different countries. Among these, Indonesian Malay alone is the 11th most spoken language globally.


Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by approximately 5.4 million (2013–2020) people around the world. It is the native language of Armenia and is the official language of Armenia, Artsakh, and the Eurasian Economic Union. At the same time, it is a recognized minority language of Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, and Ukraine.


This platform gives freedom to those people who are more comfortable writing in Armenian and want to communicate in Malay.


How does this website translate Armenian words into Malay language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator.

This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.


This platform is very easy to use to translate into Malay from Armenian words perfectly. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Malay in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Malay is "Apa khabar".


Who can use this best online Armenian to Malay translator?

This translator can be used for both personal as well as commercial purposes.

It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Malay) can commercially use it as an Armenian to Malay typing online software.

It can also be used as Armenian <-> Malay dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Malay.

It helps to practice online Armenian to Malay translation with Armenian keyboard.

It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language.


As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Malay words and to understand another user's queries. Therefore, this free Armenian language to Malay translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.


The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Following are notable features of free Armenian to Malay converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Malay to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian word, sentence, paragraph into Malay?

  1. Click on this link.
  2. Type or paste your word, sentence, a paragraph in the Armenian text area.
  3. Click on translate button.

Which is the best online tool to translate Armenian to Malay with correct grammar?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Malay sentences most accurately.

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Malay translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Malay.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Malay with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our freeArmenian to Malay translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.


Limitation of this tool

Google api can translate Armenian to Malay language online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page.

Sometimes online translation of Armenian words in Malay can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.