Armenian to Tajik Translation

Powered By Google Api

Armenian
Tajik
Word count : 0
copy
Translate
Clear
Word count : 0
copy
Save as txt
Search in Google for quick result --> Translate Armenian to Tajik TranslateKing

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


How does this website translate Armenian words into Tajik language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Tajik from Armenian words. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Tajik in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Tajik is "Шумо чӣ хелед".

Who can use this free online Armenian to Tajik translator?

This online Armenian translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Tajik) can commercially use it as an Armenian to Tajik typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Tajik words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by 6.7 million people around the world. It is mainly spoken in Armenia. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Armenian and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Armenian input and the desired output. It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Armenian <-> Tajik dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Tajik. It helps to practice Armenian to Tajik translation with Armenian keyboard. Therefore, this free Armenian language to Tajik translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.

Most common spoken Armenian to Tajik sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Tajik
Բարեւ Салом
Բարի առավոտ Субҳ ба хайр
Ինչպես ես? Шумо чӣ хелед?
Ես լավ եմ. Ман нағз.
Շնորհակալություն сипос
Անունդ ինչ է? Номи шумо чӣ?
Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. Аз шиносоӣ бо шумо шодам.
Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? Ман чӣ тавр ба шумо кӯмак расонам?
Ի՞նչ ես անում Шумо чи кораед?
Դու գեղեցիկ ես. Шумо базебед.
Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: Ман кишвари шуморо дӯст медорам.
Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: Ман фикр мекунам, ки мазза хуб аст.
Ցավում եմ. Мебахшед.
Ինչ ի նկատի ունես? Маъзуратон чӣ?
Վաղը ազատ ե՞ս: Шумо фардо озодед?
Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: Бо шумо сӯҳбат кардан хуб буд.
Շատ շնորհակալություն. Ташаккури зиёд.
Կտեսնվենք վաղը. То пагоҳ.
Bտեսություն Алвидоъ
Բարի գիշեր Шаби хуш

Following are notable features of free Armenian to Tajik converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Tajik to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Tajik text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Armenian to Tajik language?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Tajik sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Tajik translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Tajik.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Tajik with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Armenian to Tajik translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Tajik online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Armenian words in Tajik can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.