Bulgarian to Armenian Translation

Word count : 0
Word count : 0
Send translated text on Whatsapp
Send translated text on Email

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Bulgarian to Armenian sentences

Click on sentence to copy
In BulgarianIn Armenian
Здравейте Բարեւ
Добро утро Բարի առավոտ
Как си? Ինչպես ես?
Добре съм. Ես լավ եմ.
Благодаря ти Շնորհակալություն
Как се казваш? Անունդ ինչ է?
Приятно ми е да се запознаем. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար.
Как мога да ти помогна? Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ?
Какво правиш? Ի՞նչ ես անում
Ти си красив. Դու գեղեցիկ ես.
Обичам страната ти. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը:
Мисля, че има добър вкус. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի:
Съжалявам. Ցավում եմ.
Какво имаш предвид? Ինչ ի նկատի ունես?
Свободен ли си утре? Վաղը ազատ ե՞ս:
Беше ми приятно да си чатя с теб. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր:
Благодаря ти много. Շատ շնորհակալություն.
Ще се видим утре. Կտեսնվենք վաղը.
Чао Bտեսություն
Лека нощ Բարի գիշեր

About Armenian language.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by approximately 5.4 million (2013–2020) people around the world. It is the native language of Armenia and is the official language of Armenia, Artsakh, and the Eurasian Economic Union. At the same time, it is a recognized minority language of Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, and Ukraine.


Importance of language converter for a Bulgarian speaker.

According to Wikipedia, Bulgarian is spoken by approximately 8 million (2011-2021) people around the world. Among these, it is the native language of around 6 million people, and 2 million use it as their second language. It is the native language of Bulgaria, Albania, Greece, Romania, North Macedonia, Moldova, Serbia, Turkey, and Ukraine and is the official language of Bulgaria and the European Union. At the same time, it is a recognized minority language in Albania, Czech Republic, Greece, Hungary, Moldova, Romania, Serbia, and Ukraine.


This platform gives freedom to those people who are more comfortable writing in Bulgarian and want to communicate in Armenian.


How does this website translate Bulgarian words into Armenian language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator.

This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.


This platform is very easy to use to translate into Armenian from Bulgarian words perfectly. Just type or paste your Bulgarian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Armenian in the right output box. E.g. "Как си" meaning in Armenian is "Ինչպես ես".


Who can use this best online Bulgarian to Armenian translator?

This online Bulgarian translator can be used for both personal as well as commercial purposes.

It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Armenian) can commercially use it as an Bulgarian to Armenian typing online software.

It can also be used as Bulgarian <-> Armenian dictionary to get the quick result of Bulgarian word meaning in Armenian.

It helps to practice Bulgarian to Armenian translation with Bulgarian keyboard.

It can directly convert the typed text into Bulgarian script and, at the same time, translates it into the output language.


As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Bulgarian sentences into Armenian words and to understand another user's queries. Therefore, this free Bulgarian language to Armenian translation online tool will be beneficial for Bulgarian-speaking people.


The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Following are notable features of free Bulgarian to Armenian converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Armenian to Bulgarian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Bulgarian to Armenian text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Bulgarian to Armenian with correct grammar

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Bulgarian to Armenian sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Bulgarian <-> Armenian translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Armenian.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Armenian with Bulgarian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Bulgarian to Armenian translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.


Limitation of this tool

Google can translate Bulgarian to Armenian online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Bulgarian words in Armenian language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.