Armenian to Azerbaijani Translation

Word count : 0
Word count : 0
Send translated text on Whatsapp
Send translated text on Email

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Armenian to Azerbaijani sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Azerbaijani
Բարեւ Salam
Բարի առավոտ Sabahınız xeyir
Ինչպես ես? Necəsən?
Ես լավ եմ. Mən yaxşıyam.
Շնորհակալություն Çox sağ ol
Անունդ ինչ է? Sənin adın nədir?
Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. Tanış olmaqdan məmnunam.
Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? Sizə necə kömək edə bilərəm?
Ի՞նչ ես անում Sən nə edirsən?
Դու գեղեցիկ ես. Sən gözəlsən.
Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: Mən ölkənizi sevirəm.
Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: Zövqünün yaxşı olduğunu düşünürəm.
Ցավում եմ. Bağışlayın.
Ինչ ի նկատի ունես? Siz Nəyi nəzərdə tutursunuz?
Վաղը ազատ ե՞ս: Sabah azadsan?
Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: Sizinlə söhbət etmək çox xoş idi.
Շատ շնորհակալություն. Çox təşəkkür edirəm.
Կտեսնվենք վաղը. Sabah görüşərik.
Bտեսություն Salam
Բարի գիշեր Gecəniz xeyir

About Azerbaijani language.

According to Wikipedia, Azerbaijani is spoken by approximately 24 million (2022) people around the world. Azerbaijani is the native language of Azerbaijan, Iran, Russia, Turkey, Iraq, and Georgia and is the official language of Azerbaijan, Dagestan (Russia), and the Organization of Turkic States.


Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by approximately 5.4 million (2013–2020) people around the world. It is the native language of Armenia and is the official language of Armenia, Artsakh, and the Eurasian Economic Union. At the same time, it is a recognized minority language of Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, and Ukraine.


This platform gives freedom to those people who are more comfortable writing in Armenian and want to communicate in Azerbaijani.


How does this website translate Armenian words into Azerbaijani language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator.

This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.


This platform is very easy to use to translate into Azerbaijani from Armenian words perfectly. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Azerbaijani in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Azerbaijani is "Necəsən".


Who can use this best online Armenian to Azerbaijani translator?

This online Armenian translator can be used for both personal as well as commercial purposes.

It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Azerbaijani) can commercially use it as an Armenian to Azerbaijani typing online software.

It can also be used as Armenian <-> Azerbaijani dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Azerbaijani.

It helps to practice Armenian to Azerbaijani translation with Armenian keyboard.

It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language.


As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Azerbaijani words and to understand another user's queries. Therefore, this free Armenian language to Azerbaijani translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.


The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Following are notable features of free Armenian to Azerbaijani converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Azerbaijani to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Azerbaijani text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Armenian to Azerbaijani with correct grammar

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Azerbaijani sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Azerbaijani translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Azerbaijani.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Azerbaijani with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Armenian to Azerbaijani translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.


Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Azerbaijani online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Armenian words in Azerbaijani language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.