Azerbaijani to Armenian Translation

Word count : 0
Translate
Clear
Word count : 0
Save as txt

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Azerbaijani to Armenian sentences

Click on sentence to copy
In AzerbaijaniIn Armenian
Salam Բարեւ
Sabahınız xeyir Բարի առավոտ
Necəsən? Ինչպես ես?
Mən yaxşıyam. Ես լավ եմ.
Çox sağ ol Շնորհակալություն
Sənin adın nədir? Անունդ ինչ է?
Tanış olmaqdan məmnunam. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար.
Sizə necə kömək edə bilərəm? Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ?
Sən nə edirsən? Ի՞նչ ես անում
Sən gözəlsən. Դու գեղեցիկ ես.
Mən ölkənizi sevirəm. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը:
Zövqünün yaxşı olduğunu düşünürəm. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի:
Bağışlayın. Ցավում եմ.
Siz Nəyi nəzərdə tutursunuz? Ինչ ի նկատի ունես?
Sabah azadsan? Վաղը ազատ ե՞ս:
Sizinlə söhbət etmək çox xoş idi. Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր:
Çox təşəkkür edirəm. Շատ շնորհակալություն.
Sabah görüşərik. Կտեսնվենք վաղը.
Salam Bտեսություն
Gecəniz xeyir Բարի գիշեր

How does this website translate Azerbaijani words into Armenian language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Armenian from Azerbaijani words perfectly. Just type or paste your Azerbaijani text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Armenian in the right output box. E.g. "Necəsən" meaning in Armenian is "Ինչպես ես".

Who can use this best online Azerbaijani to Armenian translator?

This online Azerbaijani translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Armenian) can commercially use it as an Azerbaijani to Armenian typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Azerbaijani sentences into Armenian words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Azerbaijani speaker.

According to Wikipedia, Azerbaijani is spoken by 30 million people as native language around the world. It has been recognized as an official language in different regions such as Azerbaijan, and Dagestan (Russia). Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Azerbaijani and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Azerbaijani input and the desired output. It can directly convert the typed text into Azerbaijani script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Azerbaijani <-> Armenian dictionary to get the quick result of Azerbaijani word meaning in Armenian. It helps to practice Azerbaijani to Armenian translation with Azerbaijani keyboard. Therefore, this free Azerbaijani language to Armenian translation online tool will be beneficial for Azerbaijani-speaking people.

Following are notable features of free Azerbaijani to Armenian converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Armenian to Azerbaijani translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Azerbaijani to Armenian text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Azerbaijani to Armenian with correct grammar?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Azerbaijani to Armenian sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Azerbaijani <-> Armenian translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Armenian.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Armenian with Azerbaijani Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Azerbaijani to Armenian translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Azerbaijani to Armenian online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Azerbaijani words in Armenian can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.