Persian to Armenian Translation

Word count : 0
Translate
Clear
Word count : 0
Save as txt

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Persian to Armenian sentences

Click on sentence to copy
In PersianIn Armenian
سلام Բարեւ
صبح بخیر Բարի առավոտ
چطور هستید؟ Ինչպես ես?
من خوبم. Ես լավ եմ.
متشکرم Շնորհակալություն
اسم شما چیه؟ Անունդ ինչ է?
از ملاقات شما خوشبختم. Ուրախ եմ ծանոթանալու համար.
چگونه می توانم به شما کمک کنم؟ Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ?
چه کار میکنی؟ Ի՞նչ ես անում
تو زیبایی. Դու գեղեցիկ ես.
من کشور تو را دوست دارم. Ես սիրում եմ ձեր երկիրը:
به نظر من طعم خوبی دارد. Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի:
متاسفم. Ցավում եմ.
منظورت چیه؟ Ինչ ի նկատի ունես?
فردا آزاد هستی؟ Վաղը ազատ ե՞ս:
چت کردن با شما خوب بود Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր:
بسیار از شما متشکرم. Շատ շնորհակալություն.
فردا می بینمت. Կտեսնվենք վաղը.
خدا حافظ Bտեսություն
شب بخیر Բարի գիշեր

How does this website translate Persian words into Armenian language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Armenian from Persian words. Just type or paste your Persian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Armenian in the right output box. E.g. "چطور هستید" meaning in Armenian is "Ինչպես ես".

Who can use this free online Persian (Farsi) to Armenian translator?

This online Persian translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Armenian) can commercially use it as an Persian to Armenian typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Persian sentences into Armenian words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Persian speaker.

According to Wikipedia, Persian (Farsi) is spoken by 70 million people as native language around the world. It has been recognized as an official language in different regions such as Afghanistan, Iran, Russia, and Tajikistan. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Persian and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Persian input and the desired output. It can directly convert the typed text into Persian script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Persian <-> Armenian dictionary to get the quick result of Persian word meaning in Armenian. It helps to practice Persian to Armenian translation with Persian keyboard. Therefore, this free Persian language to Armenian translation online tool will be beneficial for Persian-speaking people.

Following are notable features of free Persian to Armenian converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Armenian to Persian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Persian to Armenian text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Persian to Armenian language?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Persian to Armenian sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Persian <-> Armenian translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Armenian.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Armenian with Persian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Persian to Armenian translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Persian to Armenian online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Persian words in Armenian can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.