Armenian to Esperanto Translation

Word count : 0
Translate
Clear
Word count : 0
Save as txt

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


Most common spoken Armenian to Esperanto sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Esperanto
Բարեւ Saluton
Բարի առավոտ Bonan matenon
Ինչպես ես? Kiel vi fartas?
Ես լավ եմ. Mi fartas bone.
Շնորհակալություն Dankon
Անունդ ինչ է? Kiel vi nomiĝas?
Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. Mi ĝojas renkonti vin.
Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? Kiel mi povas helpi vin?
Ի՞նչ ես անում Kion vi faras?
Դու գեղեցիկ ես. Vi estas bela.
Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: Mi amas vian landon.
Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: Mi pensas, ke ĝi bongustas.
Ցավում եմ. Mi bedaŭras.
Ինչ ի նկատի ունես? Kion vi celas?
Վաղը ազատ ե՞ս: Ĉu vi estas libera morgaŭ?
Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: Estis agrable babili kun vi.
Շատ շնորհակալություն. Dankegon.
Կտեսնվենք վաղը. Ĝis morgaŭ.
Bտեսություն Ĝis revido
Բարի գիշեր Bonan nokton

How does this website translate Armenian words into Esperanto language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Esperanto from Armenian words perfectly. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Esperanto in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Esperanto is "Kiel vi fartas".

Who can use this best online Armenian to Esperanto translator?

This online Armenian translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Esperanto) can commercially use it as an Armenian to Esperanto typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Esperanto words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by 12-15 million people as native language around the world. It has been recognized as an official language in different regions such as Armenia, and Artsakh and as a minority language in Cyprus, Hungary, Iraq, Poland, Romania, and Ukraine. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Armenian and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Armenian input and the desired output. It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Armenian <-> Esperanto dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Esperanto. It helps to practice Armenian to Esperanto translation with Armenian keyboard. Therefore, this free Armenian language to Esperanto translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.

Following are notable features of free Armenian to Esperanto converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Esperanto to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Esperanto text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Armenian to Esperanto with correct grammar?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Esperanto sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Esperanto translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Esperanto.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Esperanto with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Armenian to Esperanto translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Esperanto online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Armenian words in Esperanto can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.