Armenian to Pashto Translation

Powered By Google Api

Armenian
Pashto
Word count : 0
copy
Translate
Clear
Word count : 0
copy
Save as txt
Search in Google for quick result --> Translate Armenian to Pashto TranslateKing

Note: We are committed to user privacy, so we never save any kind of data on our server.


How does this website translate Armenian words into Pashto language?

Translate King uses Google transliteration Application Programming Interface (API) which is an online language translator. This API uses Google’s neural machine translation that can translate a sentence into 100+ languages. It is the most accurate and widely used tool among all other language conversion tools.

This platform is very easy to use to translate into Pashto from Armenian words. Just type or paste your Armenian text in the left input box and press the space-bar key to get the translated text into Pashto in the right output box. E.g. "Ինչպես ես" meaning in Pashto is "ته څنګه یاست".

Who can use this free online Armenian to Pashto translator?

This online Armenian translator can be used for both personal as well as commercial purposes. It can be used to translate one language to another while online chatting and to get the basic knowledge of the language by a person. While, professionals (such as content writers, website bloggers, and those who are not comfortable to type in Pashto) can commercially use it as an Armenian to Pashto typing online software.

As we know that the electronic communication across the world is growing fast so this tool can be used to translate Armenian sentences into Pashto words and to understand another user's queries.

The mobile version of this website also has a send button, so that a user can directly forward the translated text on WhatsApp, Facebook, Twitter, and other social media platforms.

Importance of language converter for a Armenian speaker.

According to Wikipedia, Armenian is spoken by 6.7 million people around the world. It is mainly spoken in Armenia. Therefore, translation becomes important for those people who are more comfortable to write in Armenian and want to communicate their feeling to other language-speaking people.

This website gives an option to choose Armenian input and the desired output. It can directly convert the typed text into Armenian script and, at the same time, translates it into the output language. It can also be used as Armenian <-> Pashto dictionary to get the quick result of Armenian word meaning in Pashto. It helps to practice Armenian to Pashto translation with Armenian keyboard. Therefore, this free Armenian language to Pashto translation online tool will be beneficial for Armenian-speaking people.

Most common spoken Armenian to Pashto sentences

Click on sentence to copy
In ArmenianIn Pashto
Բարեւ سلام
Բարի առավոտ سهار مو پخير
Ինչպես ես? ته څنګه یاست؟
Ես լավ եմ. زه ښه یم.
Շնորհակալություն مننه
Անունդ ինչ է? ستا نوم څه شي دی؟
Ուրախ եմ ծանոթանալու համար. په لیدو مو خوښ شوم.
Ինչպես կարող եմ օգնել քեզ? څنګه کولاې شم مرسته درسره وکړم؟
Ի՞նչ ես անում ته څه کوې؟
Դու գեղեցիկ ես. ته ډېر ښکلی يې.
Ես սիրում եմ ձեր երկիրը: زه ستاسو له هیواد سره مینه لرم
Կարծում եմ ՝ լավ համ ունի: زما په اند دا ښه خوند لري.
Ցավում եմ. زه بخښنه غواړم.
Ինչ ի նկատի ունես? ته څه وایی؟
Վաղը ազատ ե՞ս: ایا ته سبا آزاده یې؟
Ձեզ հետ հաճելի զրույց էր: دا له تاسو سره په زړه پورې خبرې کول وو.
Շատ շնորհակալություն. ډیره مننه له تاسو سره.
Կտեսնվենք վաղը. سبا به سره ګورو.
Bտեսություն د خدای په امان
Բարի գիշեր شپه مو پخیر

Following are notable features of free Armenian to Pashto converter

✅ Free of cost translation

We do not charge any fee to our users for this service, unlike some other platforms that charge in dollars.

✅ Easy to use

We believe in user satisfaction so we have been trying our best to make this platform user-friendly.

✅ Copy and download converted text

Text can be copied by clicking on the copy button and it can be downloaded as .txt and .doc file.

✅ One click text send

A send button is provided in the mobile version to send the text to any social media.

✅ One click language switch

In a single click, It will switch to Pashto to Armenian translation


Frequently Asked Questions (FAQ)

How to translate Armenian to Pashto text?

  1. Click on this link
  2. Paste your word, text, sentence, a paragraph in the text area.
  3. Click on translate button.
  4. Copy your translated text by clicking copy button.

Which is the best tool to translate Armenian to Pashto language?

  1. Google
  2. Microsoft
  3. Bing
  4. Yandex
  5. Baidu

Out of these, Google translates Armenian to Pashto sentences most accurately

Are Google, Microsoft, Bing, Baidu translator free?

Yes, these tech companies are providing free services for everyone.

How does Armenian <-> Pashto translator works?

Our free language translator sends API request to google and the response is translated text in Pashto.

Is Google translator is accurate?

No, it is not 100% accurate as a professional translator. Because it uses a neural machine translation learns from users input. Typed sentences and translated text gets saved in the Google database and it returns in the form of response if someone needed it. Although the tool delivers very decent translation that can help you to get the main idea of your query.

Can I type in Pashto with Armenian Keyboard?

Yes, it is very easy to use this feature using our Armenian to Pashto translation online tool.

Can I download translated text?

Yes, There is an option to download the translated text as word and text file.

Limitation of this tool

Google can translate Armenian to Pashto online as many text as you want but sometimes it can stop working due to some technical issue. If you find such an issue, please reach to our Facebook page. Sometimes online translation of Armenian words in Pashto can be inaccurate as online language translator software is not 100% accurate as a human translator. Still, it is close to very high accuracy. So please edit those sentences which look funny to you.